DINGIR

Geometria mística

Les ensenyances secretes de Pitàgores

Arithmos és el terme grec que designa els números, del qual prové l'aritmètica, branca del saber que s'ocupa dels números i de les seves operacions. En les beceroles de la civilització, l'aritmètica va néixer envoltada en un halo de misticisme, precisament per la misteriosa naturalesa dels números. Encara ara, en l'estudi dels números sorgeix una gran pregunta: són un descobriment o una invenció? Certament, els números són idees abstractes formades per la ment humana per a representar la quantitat o la magnitud i, que sense existir materialment, són una part intrínseca de l'univers. Dit d'una altra manera: els números no existeixen en la naturalesa però, des de la perspectiva humana, se'ns presenten com el llenguatge que la naturalesa utilitza per a existir. Els números són una mena de llenguatge, una forma d'informació implícita, inherent, que la nostra ment és capaç de desxifrar i, a través de la qual, la realitat ens proveeix d'informació. D'alguna manera, els números transcendeixen la realitat material i aquesta estranya particularitat que posseeixen fascinà els antics.

Etiquetes de comentaris: ,